آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در سالن بدنسازی

📷آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت آبادان & امید شمس آذر قزوین

📷آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت آبادان & امید شمس آذر قزوین

آلبوم تصاویر دیدار استقلال خوزستان & صنعت نفت آبادان

آلبوم تصاویر دیدار استقلال خوزستان & صنعت نفت آبادان

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & سپاهان

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & سپاهان

آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر سپاهان

آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر سپاهان

آلبوم تصاویر دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان & استقلال حمیدیه

آلبوم تصاویر دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان & استقلال حمیدیه

آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی فولاد خوزستان & صنعت نفت آبادان

آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی فولاد خوزستان & صنعت نفت آبادان

اولین تمرین صنعت نفتی‌ها در سال ۱۴۰۳ زیر نظر کادر فنی جدید

اولین تمرین صنعت نفتی‌ها در سال ۱۴۰۳ زیر نظر کادر فنی جدید

آلبوم تصاویر دیدار ملوان & صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار ملوان & صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار گل گهر &صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار گل گهر &صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & نساجی

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & نساجی

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر نساجی

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر نساجی

آلبوم تصاویر دیدار پیکان & صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار پیکان & صنعت نفت

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در تهرانسر

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در تهرانسر

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & فولاد

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & فولاد

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر فولاد

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر فولاد

آلبوم تصاویر دیدار استقلال & صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار استقلال & صنعت نفت

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر استقلال

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر استقلال

آلبوم تصاویر هفته دوم لیگ منطقه ای ۱۷ساله های کشور

آلبوم تصاویر هفته دوم لیگ منطقه ای ۱۷ساله های کشور

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت آبادان & استقلال آبی پوش ملاثانی

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت آبادان & استقلال آبی پوش ملاثانی

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید آکادمی بلوج

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید آکادمی بلوج

آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت vs امید پارس جنوبی

آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت vs امید پارس جنوبی

آلبوم تصاویر دیدار تراکتور vs صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار تراکتور vs صنعت نفت

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها در تبریز

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها در تبریز

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت vs ذوب آهن

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت vs ذوب آهن

گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی‌ها با حضور مهمان ویژه؛ مهدی عزیزمان که یک بیماری سخت را شکست داده است

گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی‌ها با حضور مهمان ویژه؛ مهدی عزیزمان که یک بیماری سخت را شکست داده است

آلبوم تصاویر دیدار شمس آذر vs صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار شمس آذر vs صنعت نفت

آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی ها در قزوین پیش از دیدار برابر شمس آذر

آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی ها در قزوین پیش از دیدار برابر شمس آذر

آلبوم‌ تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در قزوین

آلبوم‌ تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در قزوین

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & گل گهر

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت & گل گهر

آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر گل گهر

آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر گل گهر

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت آبادان & آلومینیوم اراک

آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت آبادان & آلومینیوم اراک

آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان & استقلال زیدون

آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان & استقلال زیدون

آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت _ امید ذوب‌آهن

آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت _ امید ذوب‌آهن

آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان & نفت اهواز

آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان & نفت اهواز

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در آبادان

آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در آبادان

آلبوم تصاویر دیدار مس رفسنجان & صنعت نفت آبادان

آلبوم تصاویر دیدار مس رفسنجان & صنعت نفت آبادان

آخرین تمرین صنعت نفتی ها در رفسنجان پیش از دیدار برابر مس

آخرین تمرین صنعت نفتی ها در رفسنجان پیش از دیدار برابر مس

📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها در رفسنجان

📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها در رفسنجان

📷آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت آبادان & امید مس کرمان

📷آلبوم تصاویر دیدار امید صنعت نفت آبادان & امید مس کرمان

📷آلبوم‌ تصاویر دیدار صنعت نفت & هوادار

📷آلبوم‌ تصاویر دیدار صنعت نفت & هوادار

📷آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر هوادار

📷آلبوم تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر هوادار

📷آلبوم تصاویر دیدار پرسپولیس & صنعت نفت

📷آلبوم تصاویر دیدار پرسپولیس & صنعت نفت

📷گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان & امید ایمان سبز شیراز

📷گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان & امید ایمان سبز شیراز

📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در تهران

📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها در تهران

📷گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان & استقلال خوزستان

📷گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان & استقلال خوزستان

📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر استقلال خوزستان

📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر استقلال خوزستان

📷آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان در برابر اتحاد کهگیلویه

📷آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان در برابر اتحاد کهگیلویه

📷آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت آبادان & ملوان بندرانزلی

📷آلبوم تصاویر دیدار صنعت نفت آبادان & ملوان بندرانزلی

📷 گزارش تصویری آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار با ملوان

📷 گزارش تصویری آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار با ملوان

📷حضور باشگاه صنعت نفت آبادان در نمایشگاه تخصصی تربیت بدنی جشنواره عزت و پیشرفت اهواز

📷حضور باشگاه صنعت نفت آبادان در نمایشگاه تخصصی تربیت بدنی جشنواره عزت و پیشرفت اهواز

📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها در مجموعه ورزشی پیروز

📷آلبوم تصاویر تمرین صنعت نفتی ها در مجموعه ورزشی پیروز

📷آلبوم تصاویر دیدار سپاهان vs صنعت نفت

📷آلبوم تصاویر دیدار سپاهان vs صنعت نفت

📷آلبوم‌ تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر سپاهان

📷آلبوم‌ تصاویر آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر سپاهان

📷حضور عالیجنابان فریدون لقمان، مسعود دهداری و جمشید مجدمی در کنار صنعت نفتی ها

📷حضور عالیجنابان فریدون لقمان، مسعود دهداری و جمشید مجدمی در کنار صنعت نفتی ها

📷آلبوم تصاویر تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در اصفهان

📷آلبوم تصاویر تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در اصفهان

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی امید و بزرگسالان صنعت نفت

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی امید و بزرگسالان صنعت نفت

آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی فولاد خوزستان & صنعت نفت آبادان

آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی فولاد خوزستان & صنعت نفت آبادان

📷گزارش تصویری ادامه تمرینات صنعت نفتی ها در تهرانسر

📷گزارش تصویری ادامه تمرینات صنعت نفتی ها در تهرانسر

📷آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان _ آریو اسلامشهر

📷آلبوم تصاویر دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان _ آریو اسلامشهر

گزارش تصویری چهارمین روز از اردوی صنعت نفتی‌ها در تهران

گزارش تصویری چهارمین روز از اردوی صنعت نفتی‌ها در تهران

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفت_فولاد هرمزگان

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفت_فولاد هرمزگان

📷آلبوم تصاویر از نخستین روز اردوی صنعت نفتی‌ها در تهران

📷آلبوم تصاویر از نخستین روز اردوی صنعت نفتی‌ها در تهران

حضور صنعت‌نفتی‌ها در مراسم چهلمین روز پرواز محمدرضا عجمی‌پور

حضور صنعت‌نفتی‌ها در مراسم چهلمین روز پرواز محمدرضا عجمی‌پور

گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفتی‌ها برابر پرسپولیس ویس

گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفتی‌ها برابر پرسپولیس ویس

📷گالری تصاویر دیدار نساجی مازندران & صنعت نفت آبادان

📷گالری تصاویر دیدار نساجی مازندران & صنعت نفت آبادان

📷آلبوم عکس تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر نساجی

📷آلبوم عکس تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر نساجی

📷گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در ساری

📷گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در ساری

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان & استقلال ملاثانی

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان & استقلال ملاثانی

📷گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان & پیکان

📷گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان & پیکان

📷حضور پرشور هواداران در تختی آبادان

📷حضور پرشور هواداران در تختی آبادان

گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر پیکان

گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر پیکان

📷گزارش تصویری از هواداران آبادانی در ورزشگاه فولاد

📷گزارش تصویری از هواداران آبادانی در ورزشگاه فولاد

📷گزارش تصویری دیدار فولاد خوزستان vs صنعت نفت آبادان

📷گزارش تصویری دیدار فولاد خوزستان vs صنعت نفت آبادان

📷گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در اهواز پیش از دیدار برابر فولاد

📷گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در اهواز پیش از دیدار برابر فولاد

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان & استقلال

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان & استقلال

📷گزارش تصویری از حضور پرشور هواداران آبادانی در ورزشگاه تختی

📷گزارش تصویری از حضور پرشور هواداران آبادانی در ورزشگاه تختی

📷گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر استقلال

📷گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها پیش از دیدار برابر استقلال

📷گزارش تصویری تمرین‌ طلایی پوشان

📷گزارش تصویری تمرین‌ طلایی پوشان

📷گزارش تصویری فینال لیگ ۱۷ سال خوزستان صنعت نفت آبادان vs فولاد خوزستان

📷گزارش تصویری فینال لیگ ۱۷ سال خوزستان صنعت نفت آبادان vs فولاد خوزستان

حلقه اتحاد صنعت‌نفتی‌ها و یک دقیقه سکوت‌ با احترام به روح محمدرضا عجمی‌پور در تمرین امشب

حلقه اتحاد صنعت‌نفتی‌ها و یک دقیقه سکوت‌ با احترام به روح محمدرضا عجمی‌پور در تمرین امشب

📷گزارش تصویری روز پایانی تمرین صنعت نفتی‌ها در تهران

📷گزارش تصویری روز پایانی تمرین صنعت نفتی‌ها در تهران

📷گزارش تصویری از تمرین امروز عصر صنعت نفتی ها در تهرانسر

📷گزارش تصویری از تمرین امروز عصر صنعت نفتی ها در تهرانسر

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان _ چادرملو اردکان

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفت آبادان _ چادرملو اردکان

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفتی ها برابر پرسپولیس

📷گزارش تصویری دیدار تدارکاتی صنعت نفتی ها برابر پرسپولیس

📷گزارش تصویری دومین دیدار دوستانه پیش فصل صنعت نفتی ها

📷گزارش تصویری دومین دیدار دوستانه پیش فصل صنعت نفتی ها

📷ادامه تمرینات نفتی ها در اردوی شهرکرد

📷ادامه تمرینات نفتی ها در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری تمرین متفاوت طلایی پوشان در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری تمرین متفاوت طلایی پوشان در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری تمرین امروز عصر صنعت نفتی ها در سومین روز از اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری تمرین امروز عصر صنعت نفتی ها در سومین روز از اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری از نخستین بازی دوستانه صنعت نفتی ها در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری از نخستین بازی دوستانه صنعت نفتی ها در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری سالن وزنه و بدنسازی صنعت نفتی ها در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری سالن وزنه و بدنسازی صنعت نفتی ها در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری تمرین امروز صبح صنعت‌نفتی‌ها در اردوی شهرکرد، زیرنظر عبدالله ویسی

📷گزارش تصویری تمرین امروز صبح صنعت‌نفتی‌ها در اردوی شهرکرد، زیرنظر عبدالله ویسی

📷گزارش تصویری تمرین امروز عصر طلایی پوشان آبادانی در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری تمرین امروز عصر طلایی پوشان آبادانی در اردوی شهرکرد

📷گزارش تصویری از ادامه تمرینات صنعت نفتی ها در آبادان

📷گزارش تصویری از ادامه تمرینات صنعت نفتی ها در آبادان

📸 گزارش تصویری از دومین روز تمرینات صنعت نفتی‌ها

📸 گزارش تصویری از دومین روز تمرینات صنعت نفتی‌ها

📷گزارش تصویری آغاز رسمی تمرینات صنعت نفت برای لیگ بیست و سوم

📷گزارش تصویری آغاز رسمی تمرینات صنعت نفت برای لیگ بیست و سوم

📷گزارش تصویری تست‌گیری تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در چارچوب مسابقات ۴جانبه

📷گزارش تصویری تست‌گیری تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در چارچوب مسابقات ۴جانبه

گزارش تصویری هواداران صنعت نفت در سیرجان

گزارش تصویری هواداران صنعت نفت در سیرجان

گزارش تصویری دیدار گل گهر سیرجان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار گل گهر سیرجان _ صنعت نفت آبادان

📷گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ ذوب آهن

📷گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ ذوب آهن

گزارش تصویری تمرین صنعت نفت آبادان پیش از دیدار برابر ذوب آهن

گزارش تصویری تمرین صنعت نفت آبادان پیش از دیدار برابر ذوب آهن

📸گزارش تصویری دیدار استقلال تهران _ صنعت نفت آبادان

📸گزارش تصویری دیدار استقلال تهران _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در تهران

گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در تهران

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفتی ها برابر خلیج فارس ماهشهر

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفتی ها برابر خلیج فارس ماهشهر

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ نساجی مازندران

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ نساجی مازندران

گزارش تصویری دیدار پیکان تهران _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار پیکان تهران _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در تمرین طلایی پوشان

گزارش تصویری حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در تمرین طلایی پوشان

گزارش تصویری از تمرین صنعت نفتی‌ها در زمین پیروز آبادان

گزارش تصویری از تمرین صنعت نفتی‌ها در زمین پیروز آبادان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ مس کرمان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ مس کرمان

گزارش تصویری دیدار سپاهان اصفهان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار سپاهان اصفهان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری از آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر سپاهان

گزارش تصویری از آخرین تمرین صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر سپاهان

گزارش تصویری از اولین تمرین صنعت نفتی‌ها در اصفهان

گزارش تصویری از اولین تمرین صنعت نفتی‌ها در اصفهان

گزارش تصویری از شروع تمرینات صنعت نفتی‌ها در نوروز ۱۴۰۲

گزارش تصویری از شروع تمرینات صنعت نفتی‌ها در نوروز ۱۴۰۲

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان در برابر نفت امیدیه

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان در برابر نفت امیدیه

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ ملوان بندرانزلی

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ ملوان بندرانزلی

گزارش تصویری اولین تمرین صنعت نفتی‌ها زیر نظر عبدالله ویسی

گزارش تصویری اولین تمرین صنعت نفتی‌ها زیر نظر عبدالله ویسی

گزارش تصویری دیدار مس رفسنجان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار مس رفسنجان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در رفسنجان

گزارش تصویری تمرین صنعت نفتی ها در رفسنجان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ تراکتور تبریز

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ تراکتور تبریز

گزارش تصویری از تمرینات صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر تراکتور

گزارش تصویری از تمرینات صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار برابر تراکتور

گزارش تصویری از برگزاری فستیوال مدارس فوتبال به میزبانی صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری از برگزاری فستیوال مدارس فوتبال به میزبانی صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار نفت مسجدسلیمان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار نفت مسجدسلیمان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ پرسپولیس

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ پرسپولیس

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ هوادار تهران

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ هوادار تهران

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید ایمان سبز شیراز

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید ایمان سبز شیراز

گزارش تصویری دیدار آلومینیوم اراک_ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار آلومینیوم اراک_ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری از تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در مجموعه ورزشی پیروز آبادان

گزارش تصویری از تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در مجموعه ورزشی پیروز آبادان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ فولاد خوزستان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ فولاد خوزستان

گزارش تصویری تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در ورزشگاه تختی آبادان

گزارش تصویری تمرین امروز صنعت نفتی‌ها در ورزشگاه تختی آبادان

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت شادروان رضا مجدی

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت شادروان رضا مجدی

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید نساجی مازندران

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید نساجی مازندران

گزارش تصویری جام حذفی دیدار مس کرمان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری جام حذفی دیدار مس کرمان _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری ازحضور رییس کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال در آبادان

گزارش تصویری ازحضور رییس کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال در آبادان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ گل گهر سیرجان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ گل گهر سیرجان

گزارش تصویری حضور دانش آموزان دبستانی در تمرین تیم صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری حضور دانش آموزان دبستانی در تمرین تیم صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار ذوب‌آهن _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار ذوب‌آهن _ صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید ملوان سیرجان

گزارش تصویری دیدار امید صنعت نفت آبادان _ امید ملوان سیرجان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ استقلال تهران

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان _ استقلال تهران

گزارش تصویری از تمرینات صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار با استقلال

گزارش تصویری از تمرینات صنعت نفتی‌ها پیش از دیدار با استقلال

گزارش تصویری از پیروزی طلایی پوشان برابر نساجی مازندران

گزارش تصویری از پیروزی طلایی پوشان برابر نساجی مازندران

گزارش تصویری از پیروزی امیدهای صنعت نفت آبادان برابر ملوان بندرانزلی

گزارش تصویری از پیروزی امیدهای صنعت نفت آبادان برابر ملوان بندرانزلی