شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

دو مربی جدید در کادر صنعت نفت

بختیاری‌زاده و خدری به کادرفنی صنعت نفت آبادان اضافه شدند.
به گزارش «رصنا» علی بختیاری‌زاده کاپیتان اسبق صنعت نفت آبادان و حبیب خدری با نظر سرمربی نفتی‌ها به کادرفنی طلایی پوشان اضافه شدند.
همچنین پیش از این مرتضی بچاری مربی صنعت نفت آبادان در فصل‌های گذشته نیز به جمع نفتی‌ها پیوست.

پیروزی تیم ۱۷ سال صنعت نفت آبادان در ایستگاه دوم

پیروزی تیم ۱۷ سال صنعت نفت آبادان در ایستگاه دوم

چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

پیروزی تیم 17 ساله‌های صنعت نفت آبادان در ایستگاه دوم

پیروزی تیم 17 ساله‌های صنعت نفت آبادان در ایستگاه دوم

چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

بازگشت مهدی حنفی به جمع طلایی پوشان

بازگشت مهدی حنفی به جمع طلایی پوشان

چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

صعود تیم امید صنعت نفت آبادان به مرحله بعدی لیگ برتر

صعود تیم امید صنعت نفت آبادان به مرحله بعدی لیگ برتر

شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

بازیکن پیشین ملوان در جمع طلایی پوشان

بازیکن پیشین ملوان در جمع طلایی پوشان

شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

دو مربی جدید در کادر صنعت نفت

دو مربی جدید در کادر صنعت نفت

شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان