شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

بازیکن پیشین ملوان در جمع طلایی پوشان

محمد صادق بارانی به صنعت نفت آبادان پیوست.
به گزارش «رصنا» هابک ملوان بندر انزلی با نظر سهراب بختیاری‌زاده تا پایان فصل جاری به جمع طلایی پوشان دیار اروند پیوست.
بارانی سابقه حضور در تیم های ذوب آهن اصفهان، پیکان تهران، نساجی مازندران، و سایپا را در کارنامه دارد.

پیروزی تیم ۱۷ سال صنعت نفت آبادان در ایستگاه دوم

پیروزی تیم ۱۷ سال صنعت نفت آبادان در ایستگاه دوم

چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

پیروزی تیم 17 ساله‌های صنعت نفت آبادان در ایستگاه دوم

پیروزی تیم 17 ساله‌های صنعت نفت آبادان در ایستگاه دوم

چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

بازگشت مهدی حنفی به جمع طلایی پوشان

بازگشت مهدی حنفی به جمع طلایی پوشان

چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

صعود تیم امید صنعت نفت آبادان به مرحله بعدی لیگ برتر

صعود تیم امید صنعت نفت آبادان به مرحله بعدی لیگ برتر

شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

بازیکن پیشین ملوان در جمع طلایی پوشان

بازیکن پیشین ملوان در جمع طلایی پوشان

شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

دو مربی جدید در کادر صنعت نفت

دو مربی جدید در کادر صنعت نفت

شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان