یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳

استعفای مدیر آکادمی و پایان فعالیت کارگروه

مدیر آکادمی صنعت نفت آبادان استعفا داد.

به گزارش رصنا،«علیرضا بهداروندان» مدیر آکادمی صنعت نفت آبادان استعفا کرد.
این گزارش حاکی است این استعفا مورد پذیرش هیات مدیره موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان قرار گرفت.
همچنین در پی این استعفا پایان کار کارگروه آکادمی صنعت نفت اعلام و از همکاری آقایان حسن دشتی، عبدالواحد بزمه، حبیب گله داری عیسی دارم، علیرضا صیدآوی و علی خنافره در این کارگروه قدردانی شد.

شهادت ریاست جمهوری و همراهان ایشان تسلیت باد.

شهادت ریاست جمهوری و همراهان ایشان تسلیت باد.

دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جدال صدرنشین ها را صنعت نفت برد

جدال صدرنشین ها را صنعت نفت برد

دو شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیروزی جوانان طلایی پوش در اهواز

پیروزی جوانان طلایی پوش در اهواز

یک شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

تساوی امیدهای صنعت‌نفت آبادان در خانه فولاد

تساوی امیدهای صنعت‌نفت آبادان در خانه فولاد

سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیروزی با ارزش امیدهای صنعت نفت در انزلی

پیروزی با ارزش امیدهای صنعت نفت در انزلی

یک شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

میزبانی آبادان در مرحله نهایی مسابقات منطقه دو جوانان کشور

میزبانی آبادان در مرحله نهایی مسابقات منطقه دو جوانان کشور

پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان