هیئت مدیره

 

 

  اعضای اصلی

 •      آقای احمد پارو
 •      آقای جهانگیر کی شمس
 •      آقای لفته بوعذار
 •      آقای روح الله محمدی
 •      آقای حسین کشاورزی
 •  

   اعضای علی‌البدل

 •      آقای مهدی تیموری
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

مجوز ها